เบรนด์ คอม เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) mybrn.com
เลขที่ 326 หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
สายด่วน 0817167851 | Email: brbrain99@gmail.com